PDF 
Написав Микола Олександрович   
Четвер, 28 січня 2016, 21:09

Перспективний план  розвитку учнівського самоврядування  

Рівненської гуманітарної гімназії на 2015-2020 роки

Учнівське самоврядування в РГГ діє на добровільних засадах, на основі єдності інтересів, відповідно до Конституції України, Статуту гімназії, Кодексу честі гімназиста, обласної програми національного виховання , концепції національного виховання та Конвенції про права дитини.

Школа намагається керуватися інтересами й потребами дітей, які там не лише вчаться, а й живуть повноцінним і духовним життям. І саме через учнівське самоврядування, яке пройшло довгий шлях, до початку безпосередньої практики, відбувається процес підготовки майбутніх активних громадян нашої держави, із глибоко усвідомленою життєвою позицією, почуттям національної самосвідомості, які б змогли розв'язувати як щоденні, так і масштабні завдання, приймати власні рішення.

Наша гімназія ставить за мету не просто йти в ногу з часом, а прагне випереджати час. Сьогоднішній гімназист - це передусім людина творча, з великим потенціалом саморозвитку та самореалізації. Молодь є важливою складовою сучасного українського суспільства, носієм інтелектуального потенціалу, визначальним фактором соціально-економічного прогресу.

З метою підтримки та розвитку учнівського самоврядування, пошуку нових форм, методів і моделей його організації педагогічним колективом нашого навчального закладу заплановано проведення значної роботи, спрямованої на формування соціальної активності та громадянської самосвідомості молоді:

-активно залучати учнівську молодь до реалізації соціальних програм і проектів, проведення акцій та заходів, організованих органами учнівського самоврядування;

-надавати методичну допомогу та підтримку діяльності органів класного учнівського самоврядування;

-забезпечити приміщенням для проведення зборів учнівського активу;

-сприяти співпраці органів учнівського самоврядування із засобами масової інформації для інформування громадськості про їх діяльність.

Унікальна можливість учнівського самоврядування у створенні простору для самореалізації особистості. Проблема формування та самореалізації особистості в кожному поколінні є центральною темою і предметом осмислення, вивчення і експериментування.

Учнівське самоврядування в нашій школі спрямоване на розвиток ініціативи, можливості розкриття організаторських здібностей, підготовку та проведення різноманітних заходів у відповідності до потреб та інтересів.

Перспективи розвитку учнівського самоврядування РГГ: надалі розширювати рамки своєї діяльності, виступати ініціатором і наставником нових, цікавих, корисних, креативних, неординарних починань.

Перспективний план роботи учнівського парламенту

гуманітарної гімназії на 2015-2020рр.

Зміст діяльності

Термін виконання

Відповідальний

Продовжити роботу по літопису гімназії.

Постійно

Прес-центр учнівського парламенту

Розробка символіки учнівського парламенту

2015р

Рада парламенту

Випустити збірку спогадів колишніх вчителів гімназії.

2015р.

Прес-центр учнівського парламенту

Силами учнів та батьків продовжити озеленення території гімназії.

Постійно

Учнівський парламент, класні колективи

Продовжити формування єдиного гімназійного інформаційного простору.

Постійно

Прес-центр

Продовжити роботу «Школи резерву»

Постійно

Педагог-організатор

Налагодження зв’язків з випускниками школи та гімназії, які проживають за кордоном

Постійно

Учнівський парламент

Налагодити співпрацю телестудії гімназії з місцевими телеканалами.

2015-2016рр.

Учнівський парламент

Продовжувати роботу у міських форумах учнівського самоврядування.

Постійно

Рада учнівського парламенту

Спрямувати діяльність комісій парламенту на реалізацію завдань Програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини та Концепції національного виховання

2008-2020рр

Педагоги-наставники комісій

Підвищення соціальної активності гімназистів шляхом залучання їх до участі у волонтерському русі

Постійно

Учнівський парламент

Продовжити роботу над згуртуванням учнівського колективу всієї гімназії та залучення до співпраці всі вікові категорії учнів шляхом проведення колективних справ, тематичних тижнів ініційованих учнівським парламентом

Постійно

Учнівський парламент