Орієнтовні завдання при вступі до школи до 1 класу PDF 
Написав Микола Олександрович   
Понеділок, 04 березня 2013, 13:05

Орієнтовні завдання при вступі до школи

1. Загальна обізнаність

Знання дитини про навколишній світ ( природні явища, рослинний та тваринний світ, предмети побуту та ін.).

2. Зорова пам'ять

Дитині пропонується розглянути 10 картинок, а потім назвати ті, які запам'ятала.

3. Слухова пам'ять

Дитині пропонується запам'ятати 10 слів, а потім назвати в будь-якому порядку ті, які запам'ятала.

4. Увага

Дитині пропонується простежити уважно очима, без допомоги рук, до якої цифри послідовно біжить кожна лінія і назвати її.

5. Мислення

Порівняння. Назвати чим схожі і чим відрізняються два предмети, наприклад: кавун і м'яч, вилка і ложка. Аналітико-синтетичні вміння. Добрати з декількох шматочків матерії (вони намальовані знизу) такий, який пасував би найбільше до малюнка килимка (він намальований вгорі).

6. Гуманітарні здібності

Розвиток мовлення. Вміння дитини самостійно, повно, послідовно і логічно складати розповідь, оповідання з 7-10 речень з опорою на картинку.

7.Вміння діяти за зразком

Точно та детально змалювати запропонований малюнок.

8. Володіння словниковим запасом.

Вміти пояснити зміст слова, приказок, фразеологізмів.

9. Логіка.

Вміти володіти навичками розв'язування логічних задач, уміти відтворювати послідовність подій та складати зв'язну розповідь за картинками.